Elektron Ticarət

Elektron Ticarət internet üzərindən alış-verişin aparılması üçün çalışmalar toplusudur. E-ticarətin ən başlıca aləti isə websaytlar və SMM-dir.