Marketinq

Dilimizə Bazarlama kimi çevrilən Marketinqin başlıca işi istehsalçı şirkətlərə gəlir verməklə birlikdə istehlakçıları da razı salacaq strategiya planlarının yaradılmasıdır.