İnternet Marketinq

İnternet Marketinq eyni zamanda Online Marketing və ya Rəqəmsal (Digital) Marketing də adlandırıla bilər.